www.jackpot-bowling.dk

300.... makes the day

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Historien om JACKPOT

I slutningen af halvfjerdserne var bowlingen i København en lille idrætsgren. Vi var lige kommet ind i Dansk Idræts Forbund, DIF og derved fået ”det blå stempel” som idrætsgren.  Det medførte at vi skabte nogle regler som vi stadig håndhæver, bl.a. at der ikke må drikkes alkoholiske drikke under spillet. Senere kom så dopingreglerne.

Bowlingklubberne på det tidspunkt var en blanding af klubber med bowlere der virkelig havde ambitioner om at nå noget, og så var der klubber med bowlere der betragtede bowlingen som en ny form for socialt samvær.

Jackpots pionerer og skabere kom fra en klub der havde selskabelighed og bowling på programmet, og på et tidspunkt blev det efter vores opfattelse ”lidt for meget” selskabelighed og for lidt bowling.

Claus Isenbecker og Børge Holm snakkede meget om situationen. Inge Isenbecker og Mildred Holm blev inddraget i snakken og i løbet af efteråret 1980 blev de første tanker om at starte vores egen klub til realiteter. Der blev kigget på andre klubbers love, der blev søgt oplysninger i Københavns Bowling Union og i DIF.

I starten af 1981 blev der indkaldt til en stiftende generalforsamling hjemme hos Claus og Inge. Datoen var den 25.januar 1981.

Invitationerne blev sendt til de bowlingpersoner vi kendte, som havde bakket op om den grundlæggende idé, nemlig at det skulle være en klub hvor der lægges vægt på de idrætslige træk i bowlingen.

Da vi fra starten havde forventet en tilslutning på omkring 10-15 personer havde vi valgt at starte med en lille bestyrelse på kun 3 medlemmer. Børge blev valgt som formand, Inge blev valgt som kasserer og Mildred blev valgt som sekretær. Poul Rasmussen blev valgt som suppleant. Fra starten var det meningen at Claus skulle tage sig af instruktionen, han blev derfor friholdt fra det administrative arbejde. Ingen havde på det tidspunkt tænkt på ungdommen, men da et par unge havde fået lov til at deltage i den stiftende generalforsamling, spurgte de hvorfor man ikke havde planer om en ungdomsafdeling, og så blev det hurtigt vedtaget at selvfølgelig skulle vi have en ungdomsafdeling.

Uden at vi havde taget stilling til vort spillested, var vi i den heldige situation at Grøndal-centret havde planlagt at starte en bowlinghal i løbet af sommeren 1981. Børge og Claus henvendte sig derfor hurtigt i Grøndal-centret og fik sikret os en lejekontrakt fra hallens start der var planlagt til juli 1981. Diverse problemer medførte at hallen først kunne åbne den 17. august, men så havde vi en hjemmebane.

Det første halve år blev træningen arrangeret lidt tilfældigt. Første træningssamling var i den gamle BBC-hal, der dengang blev kaldt bowlinghallen ”Ved Kajen”, datoen var den 3. marts. Vi havde forinden snakket med mange tidligere bowlere, utilfredse bowlere fra andre klubber, vi havde benyttet os af informationer i de lokale blade, så på den første træningssamling mødte der 51 personer frem, for os et helt imponerende tal, og Inge blev så chokeret at hun mente vi måtte stoppe her, og ikke tage flere nye medlemmer, men således gik det dog ikke.

Claus og Poul havde travlt da der var mange helt nye bowlere der havde meldt sig. Vi betalte 15,-kr. for at deltage i disse arrangementer, det var for at kunne betale banelejen. Der blev solgt en del 21-spil, det stod Lisbet og Henning for, og det gav klubben en startkapital til det administrative arbejde. Det kostede jo lidt at starte medlemsblad, lave indmeldelsespapirer, kopiere lovene til de nye medlemmer, jo der var nok at bruge pengene til. Inden åbningen af GC blev der i alt afholdt fire træningsarrangementer.

Vi blev Grøndal centrets førstefødte bowlingklub da alle andre klubber var tilflyttere fra andre haller. Vi startede med at betale et kontingent på kr. 120,- for seniorer og kr. 50,- for ungdom, det blev dog rettet noget ned da det viste sig at vi som brugere i en kommunal hal og med en ungdomsafdeling, var berettiget til at få banerne stillet gratis til rådighed.

Jackpot var på mange måder en foregangsklub for Københavns Bowling Union. Vi var den første klub der præsterede et opvarmningsprogram inden vi gik på banen. Mange kritiske bemærkninger måtte vi stå for i starten, men det skulle senere vise sig at andre efterlignede den gode idé som Claus havde fået indført. Vi var den første klub i Danmark der nåede 100 licenser. Vi krævede at vore medlemmer var villige til at stille op til kampe og stævner, vi ville ikke acceptere motionsbowlere som ikke ville spille kampe for klubben, hvilket ville sige at alle i klubben skulle have licens i Dansk Bowling Forbund.

I vores første sæson i KBU, stillede vi med 2 herrehold, 2 damehold, 1 juniorhold og 1 ynglingehold. Herrerne stillede op i Række A 1 og B 1, damerne stillede op i Serie 3A og Serie 3B medens juniorerne startede i junior 3 og ynglingene i ynglinge 3. Generelt for alle hold var at vi startede i laveste række. Herrer og damer spillede 6 mandshold 6 serier og vi spillede europæisk, således at vi spillede på én bane og man spillede på samme bane som en modspiller. Der var altså intet holdspil på denne måde hvor der var langt mellem vore 6 spillere.

Vi har stadigvæk nogle spillere der var med til at starte klubben, og vi har stadigvæk nogle af de ungdomsspillere som vores daværende ungdomsleder (ved siden af kassererposten) tog sig kærligt af, Kim Larsen (Lilhammer), Steen Hansson, Jack Petersen og Søren Dyrby.

Allerede i klubbens anden sæson begyndte det hele at tage fart. Nu stillede vi med 4 herrehold og 3 damehold. I ungdomsafdelingen var der også grøde, nu stillede vi med 2 ynglingehold, 2 juniorhold og ét puslingehold.

 

Refereret af klubbens første formand.

Børge Holm